TheoryU.Lab

Theoryulab quote Otto

TheoryU.Lab is een ontwikkelingsbureau dat bewustwording wil creëren bij organisaties en individuen. Hiervoor gebruiken wij de co-creatie basisprincipes van  TheoryU, zoals onderwezen door Otto Scharmer docent aan Massachusetts Institute of Technology (MIT)  Samen met de co-creatie experts van TheoryU.Lab neemt u plaats in de ‘driver’s seat’ van innovatie en verandering.

De huidige tijdgeest vraagt om andere manier van creatie. Organisaties moeten een fundamentele verschuiving maken van statische hiërarchishe systemen naar meer flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap, waarin het individu en netwerken een grote rol spelen. TheoryU is hiervoor een methode en geeft een begrippenkader en een manier om meer bewustwording te creëren bij mens en organisatie met als doel daarmee in co-creatie een complexe verandering teweeg te brengen. Door dit doel te realiseren creëren wij gezamenlijke verantwoordelijkheid, zelfsturing en resultaatgerichtheid . Hierbij volgen wij de beweging van de letter U, vandaar de naam TheoryU.

TheoryuLab 5 fasen theoryU

 

 

 

CC License by the Presencing Institute – Ottto Scharmer

Tekening banner: @Kelvy_Bird  zie hier haar website 

 

Wij onze best gedaan om iedereen te vermelden. Zou dit niet het geval zijn geweest laat het ons dan weten Ulab@theoryulab.nl

 

Leave a Reply