TheoryU.Lab.nl

TheoryuLab 5 fasen theoryUSamen de toekomst vormgegeven; deze tijd vraagt meer dan ooit om (persoonlijk) leiderschap. Het realiseren van organisatiedoelen nodigt uit tot ontwikkeling van leiderschap die zelfsturing, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid laat zien. Zelf het voorbeeld geven is het vooraan lopen in de beweging: leiden om beweging te stimuleren.

Wij zien onze opdrachtgevers een verschuiving maken in de manier waarop zij willen werken. Statische hiërarchische systemen veranderen naar meer flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap. Hierin spelen de rol van het individu en het bewegen in netwerken een steeds grotere rol. Het vraagt van organisaties veerkracht en wendbaarheid en een verhoogt adaptief vermogen aan externe en interne ontwikkelingen. De relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkelt zich naar een meer gelijkwaardige samenwerking. Een toekomstbestendige organisatie vraagt om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen.

Theoryulab quote OttoTheoryU.Lab is een ontwikkelbureau dat organisaties en individuen helpt bij het meer bewust worden van het (persoonlijk) leiderschap met als doel een verandering in beweging te zetten. Samen met onze co-creatie experts neemt u plaats in de ‘driver’s seat’ van innovatie en verandering. Hiervoor gebruiken wij de co-creatie basisprincipes van  TheoryU, zoals onderwezen door Otto Scharmer docent aan Massachusetts Institute of Technology (MIT).   TheoryU is een methode van systeemdenken en een manier om meer bewustwording te creëren bij mens en organisatie met als doel daarmee in co-creatie een complexe verandering teweeg te brengen. Door dit doel te realiseren creëren wij gezamenlijke verantwoordelijkheid, zelfsturing en resultaatgerichtheid . Hierbij volgen wij de beweging van de letter U, vandaar de naam TheoryU.

 

 

CC License by the Presencing Institute – Ottto Scharmer

Tekening banner: @Kelvy_Bird  zie hier haar website 

 

Wij onze best gedaan om iedereen te vermelden. Zou dit niet het geval zijn geweest laat het ons dan weten 

 

Geef een reactie